Kontakt

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 (0)1 245 7500

E-mail: revija@erf.hr