Posjet profesora s University of Kasetsart, Tajland

U ponedjeljak, 6. svibnja 2019. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu posjetila je delegacija od 22 profesora s Faculty of Education, sa Sveučilišta Kasetsart, Tajland, na čelu s dekanicom, prof.Pattamavadi Lehmongkol.  Profesori su održali sastanak s predstavnicima Fakulteta te s predstavnicima studijskog programa Edukacijska rehabilitacija. Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Sandra Bradarić Jončić predstavila im je djelatnosti Fakulteta te ih upoznala s našim studijskim programima. Prof. dr. sc. Zrinjka Stančić i doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar predstavile su studijski program Edukacijska rehabilitacija i Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju te održale predavanje na temu Inkluzivna edukacija u Hrvatskoj.