Poništenje dijela natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – stručni referent objavljenog 15. siječnja 2021.

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

Poništava se dio natječaja, objavljenog dana 15. siječnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 4, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dijelu koji se odnosi za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto:

1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto III. vrste – stručni referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Uvjeti:

  • SSS, društveni smjer
  • poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika
  • 1 godina radnog iskustva

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis
  • dokazi o ispunjavanju uvjeta
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu
  • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.