Natječaj za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022.

U četvrtak, 20. svibnja 2021. godine Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022.

Uvjeti upisa i detalji o postupku prijave pristupnika za upis na preddiplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupne su na poveznici: Ljetni upisni rok 2021.