Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) od 9. travnja 2021.

Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (razdoblje od godinu dana), u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena), objavljen je 9. travnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 37 i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 12. travnja 2021. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu predmetnog natječaja svi prijavljeni pristupnici pozvani su na razgovor. Razgovori su održani 29. travnja 2021. godine pred tročlanim povjerenstvom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, razgovoru se odazvalo troje pristupnika. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesene prijave i prateće dokumentacije te provedenim razgovorom, za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (razdoblje od godinu dana), u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena) izabrana je pristupnica Mirela Leacy.

Izabrana pristupnica u potpunosti ispunjava uvjete predmetnog natječaja – završila je srednju školu društvenog smjera (gimnaziju), ima više od godinu dana radnog iskustva, poznaje rad na računalu i aktivno se služi engleskim jezikom.