Prva međunarodna konferencija Inovativne metode i pristupi u radu s djecom s teškoćama u razvoju

IC 2022 plenarni coverEdukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu podržao je organizaciju prve međunarodne konferencije Inovativne metode i pristupi u radu s djecom s teškoćama u razvoju koju organizira Dječji kreativni centar DOKKICA u suradnji sa specijaliziranom školom iz Liverpoola Abbot’s Lea School. Konferencija će se održati 15. lipnja 2022. godine u online okruženju, a sudjelovanje na konferenciji za aktivne i pasivne sudionike je besplatno. Više informacija o prijavama dostupno je na sljedećoj poveznici: www.ic-konferencije.eu.

Rok za prijavu sažetaka je 4. travnja 2022.

Upute za prijavu dostupne su na sljedećoj poveznici: Prijava – Aktivni sudionik

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu podržava konferenciju aktivnim sudjelovanjem nastavnika u Programskom odboru konferencije. Nastavnici koji sudjeluju u konferenciji su izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab, prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak, doc. dr. sc. Ana Katušić i doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar. Konferencija se održava u sklopu projekta Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.