Natječaj za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2022./2023.

U utorak, 17. svibnja 2022. godine Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2022./2023.

Uvjeti upisa i detalji o postupku prijave pristupnika za upis na preddiplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupne su na poveznici: Ljetni upisni rok 2022.