Potvrde s elektroničkim pečatom (e-potvrde) u ISVU

Od ponedjeljka, 23. svibnja 2022. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dostupna je mogućnost izdavanja potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda) iz sustava ISVU za studente redovitih i izvanrednih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija o kojima se podaci vode u sustavu ISVU.

Studentima su dostupne sljedeće vrste potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrde):

  1. Potvrda o upisu – na hrvatskom jeziku
  2. Potvrda o upisu s prijepisom ocjena – na hrvatskom jeziku
  3. Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu – na engleskom jeziku
  4. Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu – na engleskom jeziku

E-potvrde se izdaju bez svrhe te se mogu višestruko koristiti. Za izdavanje e-potvrde student/ica ne mora fizički dolaziti na Fakultet već može podnijeti zahtjev za izdavanje u bilo koje vrijeme putem web-sučelja (Studomat) ili kioska Studomata (na Fakultetu, pored dvorane P2).

E-potvrda se nakon obrade zahtjeva dostavlja na službenu studentsku adresu elektroničke pošte (e-mail) na ustanovi. Generirane e-potvrde se čuvaju najmanje 12 mjeseci u sustavu od trenutka generiranja.

Student može samostalno putem Studomata zatražiti do pet (5) e-potvrda svake od navedenih vrsta potvrda u mjesec dana. Ukoliko student treba više e-potvrda, može se obratiti nadležnoj studentskoj referadi i zatražiti izdavanje iste.

Upute o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje e-potvrde putem Studomata dostupne su putem sljedeće poveznice: Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom.

Ispravnost izdane e-potvrde može se provjeriti putem Modula za provjeru potvrda s elektroničkim pečatom koji je dostupan na sljedećoj poveznici: www.isvu.hr/provjeraepotvrda.

Studenti kojima je potrebna potvrda sa svrhom (npr. stipendija, Erasmus+ i sl.), kao i do sada, mogu ispisati odgovarajuću običnu potvrdu (na hrvatskom i/ili engleskom jeziku) putem Studomata (kioska) koji se nalaze na Fakultetu (pored dvorane P2). Potvrdu je potom potrebno ovjeriti u nadležnoj studentskoj referadi kako bi ista bila važeća.

Studentima o kojima se podaci ne vode u sustavu ISVU nije omogućeno izdavanje e-potvrda. Kao i do sada, oni mogu zatražiti izdavanje potvrde u nadležnoj referadi.