Održana edukacija na temu Cerebralno oštećenje vida (11. – 19. svibnja 2022.)

Prema recentnoj literaturi, Cerebralno oštećenje vida (CVI od engl. Cerebral Visual Impairment) je postao jedan od najčešćih uzroka problema u vidnom funkcioniranju u razvijenim zemljama. Ono obuhvaća širok raspon poteškoća u vidnom funkcioniranju, od potpune sljepoće do normalne oštrine vida, uz specifične probleme u vidnom funkcioniranju. No ukoliko dijete nema druge teškoće u razvoju, često ostaje neprepoznato. Ipak, i kod djece s blažim poremećajima u vidnom funkcioniranju po tipu CVI može doći do značajnih poteškoća u svladavanju svakodnevnih zadataka, osobito školskih.

Zbog svega navedenog, neophodna je edukacija stručnjaka o ovoj problematici u vidnom funkcioniranju. Stoga je od 11. do 19. svibnja 2022. u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Perkins International organizirana edukacija na temu Cerebralno oštećenje vida (CVI od engl. Cerebral Visual Impairment).

Perkins International djeluje kao dio Perkins School for the Blind, USA. Ova međunarodna organizacija u svijetu predvodi u području kreiranja i provođenja edukacija svima onima koji rade s djecom i mladima s oštećenjima vida i drugim utjecajnim teškoćama, uključujući gluhosljepoću. Perkins, polazeći od postavke da svatko dijete može učiti, već 200 godina razvija inovativne pristupe i praktična rješenja koji učenje čine dostupnim i mogućim svakom djetetu. U zadnjih nekoliko desetljeća posebnu pažnju posvećuju problemima cerebralnog oštećenja vida.

Održanom edukacijom tematski su pokrivena područja: neurobiološke osnove, probir i procjena te rehabilitacija djece s CVI. Teme su kroz tri susreta sa studentima obradile doc. dr. sc. Ana Katušić i izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović. Na edukaciji je sudjelovalo 55 studenata/studentica diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija koji su na anketama ocijenili edukaciju kao vrlo relevantnu za njihov budući rad. U produžetku izdvajamo neke od komentara:

  • "Ubuduće ovo uvesti kao gradivo koje slušaju svi studenti jer potiče na kritičko promišljanje. Kroz nekoliko godina napraviti suradnju s prof. Stošić vezano za diferencijalnu dijagnostiku CVI i autizma za produbljivanje tematike, kao i s prof. Lenček za diferencijalnu dijagnostiku CVI i disleksije. Uz primjere iz prakse. To bi bilo izrazito zanimljivo."
  • "Možda bih podijelila predavanja na 5 dana umjesto 3. Bilo je puno informacija."
  • "Sve ono što ste podijelili s nama, nije samo povećalo moja znanja kada se radi o CVI, nego i o diferencijalnoj dijagnostici i još mnogo toga. Prenijele ste nam jako puno primjera iz prakse, svakako jedna odlična edukacija za kraj ove vrste fakultetskog obrazovanja. Divno Vas je bilo slušati!"
  • "Jako sam zadovoljna sadržajem i izlaganjem. Držali ste pažnju te uključivali i nas studente. Naučila sam puno toga zanimljivoga i korisnoga te ću moći to primjenjivati u svom radu. Hvala Vam na ovoj edukaciji."
  • "Iako se možda čini banalno, zapravo je 50ak studenata ""ofriškalo"" znanje i dobilo nove spoznaje koje će moći primijeniti u praksi. Ako će to pomoći da se CVI otkrije kod makar jednog djeteta, mislim da je već uspjeh. Znam da će meni biti uvijek na umu da posumnjam i na to ako vidim neke specifične znakove."
  • "Jako korisna i značajna predavanja. Lijepo nadograđeno na sve što smo do sada usvojili kroz studij i prošireno s puno novih informacija."
  • "Puno hvala na iznimno korisnoj edukaciji, vidi se odlična suradnja između dviju predavačica. Voljela bih da se češće organiziraju slične edukacije, kao studentici mi je teško odvajati novac za edukacije, a rado bih slušala i učila, stoga mi je ovo divno došlo i jako sam zahvalna na prilici!"