Završne rang-liste pristupnika za upis na preddiplomske studije ERF-a u ak. god. 2021./2022. u kvoti Hrvati izvan RH

Temeljem Odluke o prijedlogu upisnih kriterija za upis u I. godinu redovitih preddiplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2021./2022. u posebnom kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Klasa: 602-04/20-15/70, Urbroj: 251-74/20-04-2/1) od 20. listopada 2020. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi završne liste s poretkom pristupnika za upis na redovite preddiplomske studije u ak. god. 2021./2022.:

Pristupnici koji su temeljem završnih rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitih preddiplomskih studija u ak. god. 2021./2022. ostvarili pravo upisa na preddiplomski studij ERF-a u ak. god. 2021./2022., trebaju u  razdoblju od 22. do 26. srpnja 2021. godine osobno dovršiti upis na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema uputi za upis.