Poziv studentima na sudjelovanje u istraživanju o učincima pandemije na iskustvo studiranja u ak. god. 2020./21.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provodi istraživanje o učincima pandemije bolesti COVID-19 na iskustvo studiranja u akademskoj godini 2020./2021. Istraživanje obuhvaća tri segmenta: visokoškolsku nastavu, studentski život i mentalno zdravlje studenata. Posebna je tematska cjelina posvećena utjecaju pandemije na prijelaz iz sustava srednjeg u visoko obrazovanje i namijenjena je isključivo studentima i studenticama prve godine studija.

Istraživanje se provodi kako bi se dobio uvid u doseg i utjecaj pandemijskih okolnosti, poput online nastave, socijalne distance i sl. na iskustvo studiranja tijekom čitave akademske godine.

Molimo studentice i studente preddiplomskih i diplomskih studija ERF-a da anketni upitnik ispune do petka, 10. rujna 2021. godine. Ispunjavanje upitnika traje 10-ak minuta. Upitnik je dostupan na sljedećoj poveznici: www.azvo.hr/hr/studenti-i-pandemija.