Upis u višu godinu redovitog preddiplomskog ili diplomskog studija u ak. god. 2021./2022.

Dužnosti studenta prije upisa u višu godinu studija:

 1. Putem Studomata provjeriti jesu li sve ocjene iz predmeta koji su položeni ispravno unesene.
  U slučaju da ocjene nisu unesene ili nisu uspravno unesene student je dužan prije upisa obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene.
 2. Upisati godinu putem Studomata prema Uputama za upis godine.
 3. Putem Studomata upisati izborne predmete iz zimskog semestra.
  Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za ak. god. 2021./2022. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova ( obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše može upisati 35 ECTS bodova.
  Izborni predmeti moći će se birati putem Studomata počevši od ponedjeljka, 20. rujna 2021. u 00:00 h (ponoć s nedjelje, 19. rujna na ponedjeljak, 20. rujna 2021.) i moći će se obaviti do četvrtka, 30. rujna 2021. Postupak upisa izbornih predmeta putem Studomata opisan je u Uputama za upis izbornih predmeta putem Studomata.
 4. Izvršiti uplatu u iznosu od 300,00 kn za troškove upisa i upisnog materijala. Potvrdu o izvršenoj uplati troškova upisa i upisnog materijala potrebno je dostaviti na dan upisa prilikom preuzimanja upisnih materijala.
 5. Izvršiti uplatu troškova studija prema izračunu iskazanom na Studomatu.

Studenti trebaju upisati višu godinu studija putem Studomata najkasnije do srijede, 30. rujna 2021. te u razdoblju od ponedjeljka, 20. rujna do srijede, 6. listopada 2021. godine osobno dovršiti upis (uz predočenje indeksa i/ili ispunjenog upisnog materijala) u višu godinu studija u ak. god. 2021./22. u Studentskoj referadi Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema predviđenom rasporedu koji je dostupan u Uputama. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, molimo studente da se pridržavaju navedenih termina upisa.

Nastava će za studente redovitih preddiplomskih i diplomskih studija početi u ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine. Informacije o načinu održavanja nastave i raspored nastave za zimski semestar ak. god. 2021./2022. bit će dostupan na mrežnoj stranici ERF-a naknadno tj. najkasnije do početka ak. god. 2021./2022.