Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Melite Baldaš 27. rujna 2021.

Specijalistički rad pod naslovom "Inkluzija djece s teškoćama predškolske dobi i razvoj usluga podrške na području grada Velike Gorice" pristupnica Melita Baldaš branit će u ponedjeljak, 27. rujna 2021. godine s početkom u 13,00 sati.

Obrana teme specijalističkog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (predavaonica P10/1. kat) pred Povjerenstvom za obranu izabranim na 11. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 20. rujna 2021. godine u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab, izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Martina Ferić, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica i
  3. izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah, izvanredna profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vanjska članica.