Javna obrana teme doktorskog rada Monike Rosandić Grgić 7. listopada 2021.

Temu doktorskog rada pod naslovom "Međuodnos komunikacijskih funkcija, jezičnoga unosa i jezične proizvodnje u ranom tipičnom razvoju i poremećaju iz spektra autizma" pristupnica Monika Rosandić Grgić, mag. logoped. branit će u četvrtak, 7. listopada 2021. godine s početkom u 14,00 sati.

Obrana teme doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u čitaonici Knjižnice Fakulteta pred Povjerenstvom izabranim na 11. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 20. rujna 2021. godine u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Jasmina Stošić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica.