Upis studenata u višu godinu poslijediplomskog doktorskog studija Poremećaji jezika, govora i slušanja u ak. god. 2021./2022.

Dužnosti studenta prije upisa u višu godinu studija:

1. Putem Studomata provjeriti jesu li sve ocjene iz predmeta koji su položeni ispravno unesene.
U slučaju da ocjene nisu unesene ili nisu ispravno unesene student je dužan prije upisa obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene.

2. U razdoblju od 18. do 29. listopada 2021. godine dostaviti ispunjene upisne materijale putem e-pošte na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. :

A. Upisni list
Student u 2. godini studija odabire jedan od tri modula:

1) Modul 1: Jezični i komunikacijski poremećaji i specifične teškoće učenja (STU)
Obrazac: Upisni list – Modul 1

2) Modul 2: Poremećaji glasa, govora i gutanja
Obrazac: Upisni list – Modul 2

3) Modul 3: Oštećenja sluha
Obrazac: Upisni list – Modul 3

Uz odabir modula, student upisuje ukupno tri izborna predmeta (iz 3. i/ili 4. semestra) tj. ukupno 9 ECTS bodova u nastavnoj godini, a koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za poslijediplomske studije u ak. god. 2021./2022. Dozvoljeno je da student odabere najviše jedan izborni predmet koji pripada drugom modulu, ako je tema doktorskog rada takva da pripada dvama modulima.
Student ispunjava jedan od gore navedenih obrazaca (upisni list za odabrani modul). U obrascu je potrebno ispuniti prazna polja i u svakom od semestara (zimski i ljetni) iz padajućih izbornika odabrati izborne predmete (do najviše 3 predmeta u godini) te pripadajuće nositelje, nastavno opterećenje i ECTS bodove. U retku osjenčanom narančastom bojom student može odabrati jedan izborni predmet koji pripada drugom modulu ako je tema doktorskog rada takva da pripada dvama modulima.

B. Obrazac za evidenciju ostvarenih ECTS bodova u izvannastavnim (obveznih i izbornih) aktivnostima
Student ispunjava Tablicu 2a. te uz ispunjeni obrazac dostavlja izvor dokaza kojima se dokazuje da je navedena aktivnost ostvarena (npr. poveznicu na objavljeni časopis ili program skupa ili kopija dostavljenog materijala i sl.)
Obrazac za evidenciju izbornih izvannastavnih aktivnosti

C. Potvrdu o izvršenoj uplati troškova školarine za ak. god. 2021./2022.
Student treba izvršiti uplatu u iznosu od 22.000,00 kn za trošak školarine 2. godine studija u ak. god. 2021./2022.
Studenti uplatu mogu izvršiti na:
IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
Poziv na broj: OIB studenta
Opis plaćanja: Troškovi studija PJGS 2021./2022.

Studenti koji ne izvrše upis u višu godinu studija u ak. god. 2021./2022. u razdoblju od 18. do 29. listopada 2021. godine gube pravo na studij.