Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Blanke Gilja 29. listopada 2021.

Specijalistički rad pod naslovom "Program poticanja senzorne integracije uz terapijskog psa kod djece s poremećajem iz spektra autizma" pristupnica Blanka Gilja branit će u petak, 29. rujna 2021. godine s početkom u 9,00 sati.

Obrana teme specijalističkog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (čitaonica Knjižnice Fakulteta) pred Povjerenstvom za obranu izabranim na 1. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2021./2022. održanoj 18. listopada 2021. godine u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Jasmina Stošić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. doc. dr. sc. Ana Katušić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica.