Poziv djelatnicima i studentima ERF-a na cijepljenje bez prethodnog naručivanja protiv bolesti COVID-19 6. studenog 2021.

Zbog povećanog interesa za cijepljenje u proteka dva tjedna, u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Rockefellerova 4, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pored tradicionalno organiziranog cijepljenja svake srijede od 16 do 20 sati, organizirat će cijepljenje u dodatnom, novom terminu: u subotu 6. studenog od 10.00 do 14.00 sati.

Djelatnici i studenti mogu se cijepiti u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” (Rockefellerova 4, Zagreb) bez prethodnog naručivanja ili posebne najave u navedenom terminu i imaju mogućnost odabira cjepiva kojim će se cijepiti.