Dobrodošli

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (HRRI) međunarodni je časopis koji objavljuje neobjavljene izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove te druge priloge iz područja edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, logopedije, pedagogije, psihologije, lingvistike i fonetike, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite te interdisciplinarnih društvenih i humanističkih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, probira, procjene i dijagnostike te tretmana, obrazovanja i ostalih modaliteta sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s različitim razvojnim i stečenim psihofizičkim poremećajima i/ili problemima u ponašanju.
Časopis je primarno usmjeren na objavljivanje suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja o: inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama i pervazivnim poremećajima; edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; komplementarnim i suportivnim art terapijama; logopedskim temama vezanim uz poremećaje komunikacije, jezika, govora, glasa i gutanja; temama iz socijalne pedagogije i kriminologije vezanim uz probleme u ponašanju.

| Najčitanije

Parent education in autism spectrum disorder – a review of the literature

David Preece, Vladimir Trajkovski
DOI: 10.31299/hrri.53.1.10  Pub. Date: July 06, 2017

| Nadolazeći članak

Pravo na palijativnu skrb za djecu u Republici Hrvatskoj

Marina Milić Babić, Marina Hranj
Pub. Date: October 01, 2019

Trenutno izdanje

Odrastanje s bratom s poremećajem iz autističnog spektra: perspektiva braće i sestara
Growing up with a brother diagnosed with autism spectrum disorder: the siblings’ perspective

Silvija Hinek, Ana Tokić Milaković

DOI: 10.31299/hrri.55.1.1
Izvorni znanstveni članak

Factor structure and psychometric characteristics of the questionnaire "Coping with negative workplace behaviours" on a sample of police officers
Faktorska struktura i metrijske karakteristike upitnika "Suočavanje s negativnim ponašanjima na radnom mjestu" na uzorku policijskih službenika i službenica

Željka Radošević, Slavica Blažeka Kokorić, Maja Laklija

DOI: 10.31299/hrri.55.1.2
Izvorni znanstveni članak
Relationship between mindfulness and emotional competence in adolescents
Odnos usredotočene svjesnosti (mindfulness) i emocionalne kompetentnosti kod adolescenata

Josipa Mihić

DOI: 10.31299/hrri.55.1.3
Izvorni znanstveni članak
Grandparents of children with developmental disabilities and persons with disabilities
Bake i djedovi djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Marko Buljevac

DOI: 10.31299/hrri.55.1.4
Pregledni rad
Age-specific characteristics of general movements in infants: a case study
Dobno specifična obilježja spontanih pokreta u dojenčeta: prikaz studije slučaja

Julija Goleš, Ana Katušić, Ines Joković Oreb

DOI: 10.31299/hrri.55.1.5
Stručni rad
Measurements of gross motor function for children with cerebral palsy
Instrumenti procjene grubih motoričkih funkcija u djece s cerebralnom paralizom

Ana Katušić, Darko Milaščević, Jasminka Gagula

DOI: 10.31299/hrri.55.1.6
Stručni rad
Prikaz knjige: Dejana Bouillet, Jelena Bićanić, Ana Ivančan, Dubravka Novosel Guszak, Alma Rovis Brandić i Marija Sitar: Socijalnopedagoški mozaik.

Vlatka Družinec

Prikaz knjige