Dobrodošli

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (HRRI) međunarodni je časopis koji objavljuje neobjavljene izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove te druge priloge iz područja edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, logopedije, pedagogije, psihologije, lingvistike i fonetike, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite te interdisciplinarnih društvenih i humanističkih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, probira, procjene i dijagnostike te tretmana, obrazovanja i ostalih modaliteta sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s različitim razvojnim i stečenim psihofizičkim poremećajima i/ili problemima u ponašanju. Časopis je primarno usmjeren na objavljivanje suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja o: inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama i pervazivnim poremećajima; edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; komplementarnim i suportivnim art terapijama; logopedskim temama vezanim uz poremećaje komunikacije, jezika, govora, glasa i gutanja; temama iz socijalne pedagogije i kriminologije vezanim uz probleme u ponašanju.

| Najčitanije iz posljednjeg broja

Association between emotional intelligence and stuttering in school-age children in Kosovo

Edona Selmani, Florim Gallopeni, Ana Poposka
DOI: 10.31299/hrri.58.2.4
Datum objave: 22. prosinca 2022.

| Nadolazeći članak

Pravo na palijativnu skrb za djecu u Republici Hrvatskoj

Marina Milić Babić, Marina Hranj
Pub. Date: October 01, 2019

Trenutno izdanje

Odnos doživljenog nasilja na radnom mjestu i zadovoljstva osnovnoškolskih ravnatelja poslom i životom

Understanding the effects of violence experienced in the workplace on work and life satisfaction among primary school principals

Vesna Bilić, Marijana Dragoslavić

Izvorni znanstveni članak
Concise Scale of Eating Attitudes: tool development, internal structure, psychometric properties, and application

Agnieszka Buczak

Izvorni znanstveni članak
Odnos nepovoljnih iskustava u djetinjstvu, zaštitnih čimbenika u sadašnjosti i zadovoljstva životom profesionalnih pomagača

Relationship between adverse childhood experiences, currently available protective factors, and life satisfaction of professional helpers

Ivana Maurović

Izvorni znanstveni članak
Association between emotional intelligence and stuttering in school-age children in Kosovo

Edona Selmani, Florim Gallopeni, Ana Poposka

Izvorni znanstveni članak
Motor abilities of children with childhood apraxia of speech

Dora Knežević

Izvorni znanstveni članak
Use of the individual educational plan by teachers in Slovenian primary schools

Sabina Ograjšek, Tjaša Kurnik, Monika Mithans

Izvorni znanstveni članak
Use of zero-gravity robotic-assisted locomotion simulator in rehabilitation of patients with spinal trauma sequelae

Polina Tkachenko, Vadim Daminov

Izvorni znanstveni članak
“When we came home, I experienced crisis” - caregiving experiences of parents whose children have undergone cancer treatment

Anita Džombić, Irena Bezić

Izvorni znanstveni članak
Tim Benson: Patient-reported outcomes and experience: Measuring what we want from PROMs and PREMs

Iva Lončarić-Kelečić

Recenzija, prikaz
Book review: Kuvač Kraljević, J., Hržica, G., & Štefanec, V. Čestotni rječnik hrvatskoga dječjeg jezika: Natuknice [Frequency Dictionary of the Croatian Child Language: Lemmas] & Hržica, G., Kuvač Kraljević, J., & Štefanec, V. Čestotni rječnik hrvatskoga dječjeg jezika: Morfološki i razvojni oblici [Frequency Dictionary of the Croatian Child Language: Morphological and Developmental Forms]

Sara Košutar

Recenzija, prikaz