Dobrodošli

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (HRRI) međunarodni je časopis koji objavljuje neobjavljene izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove te druge priloge iz područja edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, logopedije, pedagogije, psihologije, lingvistike i fonetike, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite te interdisciplinarnih društvenih i humanističkih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, probira, procjene i dijagnostike te tretmana, obrazovanja i ostalih modaliteta sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s različitim razvojnim i stečenim psihofizičkim poremećajima i/ili problemima u ponašanju.
Časopis je primarno usmjeren na objavljivanje suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja o: inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama i pervazivnim poremećajima; edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; komplementarnim i suportivnim art terapijama; logopedskim temama vezanim uz poremećaje komunikacije, jezika, govora, glasa i gutanja; temama iz socijalne pedagogije i kriminologije vezanim uz probleme u ponašanju.

| Najčitanije

Parent education in autism spectrum disorder – a review of the literature

David Preece, Vladimir Trajkovski
DOI: 10.31299/hrri.53.1.10  Pub. Date: July 06, 2017

| Nadolazeći članak

Pravo na palijativnu skrb za djecu u Republici Hrvatskoj

Marina Milić Babić, Marina Hranj
Pub. Date: October 01, 2019

Trenutno izdanje

Parenting self-efficacy and time involvement in remote schooling of elementary school children with and without hearing and/or speech disorders

Koraljka Bakota, Lucija Punjek, Katarina Pavičić Dokoza, Gordana Keresteš

Izvorni znanstveni članak
"Each Zoom meeting makes us happy": video conferencing experiences of family members of individuals with severe brain injury undergoing inpatient rehabilitation during the COVID-19 pandemic

„Sretni smo poslije svakog tog zooma“: iskustvo virtualne komunikacije članova obitelji osoba s teškom ozljedom mozga na bolničkoj rehabilitaciji tijekom pandemije bolesti COVID-19

Ivana Klepo, Andreja Bartolac, Dubravko Tršinski, Klara Dilber, Damirka Levanić, Valentina Blažinčić, Ivan Dubroja, Ivica Ščurić

Izvorni znanstveni članak
Relationship between educational qualifications and self-perceived self-efficacy of teachers working with students with special educational needs

Povezanost obrazovnih kvalifikacija i samopercipirane samoefikasnosti učitelja u radu s učenicima s teškoćama

Vanja Marković

Izvorni znanstveni članak
Using visual art-based interventions for a primary school student with difficulties in perseverance, attention, and concentration

Ela Bradeško, Robert Potočnik

Izvorni znanstveni članak
Various aspects of using bibliotherapy in the field of education and rehabilitation

Renata Martinec, Dubravka Šimunović, Vanda Kos Jerković

Pregledni rad
Virtual reality as a therapy for stuttering

Virtualna stvarnost kao terapija mucanja

Petra Marušić, Ana Leko Krhen

Pregledni rad
Characteristics of vocabulary development in children with autism spectrum disorder

Obilježja ranog rječničkog razvoja u djece s poremećajem iz spektra autizma

Klara Popčević

Pregledni rad
Stereotypical behaviour in children with autism spectrum disorder: the efficacy of behavioural interventions

Stereotipno ponašanje djece s poremećajem iz spektra autizma: učinkovitost bihevioralnih intervencija

Ana Tokić Milaković

Pregledni rad
Test review: Ana Poposka and Muljaim Kacka: Articulation Test

Valentina Dukovska

Recenzija, prikaz