Dobrodošli

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (HRRI) međunarodni je časopis koji objavljuje neobjavljene izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove te druge priloge iz područja edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, logopedije, pedagogije, psihologije, lingvistike i fonetike, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite te interdisciplinarnih društvenih i humanističkih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, probira, procjene i dijagnostike te tretmana, obrazovanja i ostalih modaliteta sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s različitim razvojnim i stečenim psihofizičkim poremećajima i/ili problemima u ponašanju.
Časopis je primarno usmjeren na objavljivanje suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja o: inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama i pervazivnim poremećajima; edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; komplementarnim i suportivnim art terapijama; logopedskim temama vezanim uz poremećaje komunikacije, jezika, govora, glasa i gutanja; temama iz socijalne pedagogije i kriminologije vezanim uz probleme u ponašanju.

| Najčitanije

Parent education in autism spectrum disorder – a review of the literature

David Preece, Vladimir Trajkovski
DOI: 10.31299/hrri.53.1.10  Pub. Date: July 06, 2017

| Nadolazeći članak

Pravo na palijativnu skrb za djecu u Republici Hrvatskoj

Marina Milić Babić, Marina Hranj
Pub. Date: October 01, 2019

Trenutno izdanje

Inclusion and obstacles in the Swedish social pedagogical context: an analysis of narratives on working with unaccompanied refugee minors with wartime experiences in institutional care

Goran Basic, Yaka Matsuda

Izvorni znanstveni članak
Assessment of musical rhythm perception and production in people with aphasia
Ispitivanje percepcije i produkcije glazbenog ritma kod osoba s afazijom

Paola Danjek, Tatjana Prizl Jakovac

Izvorni znanstveni članak
Development of communication functions in children aged 1.5-4.0 years
Razvoj komunikacijskih funkcija u djece dobi 1.5-4.0 godine

Nadina Božić, Maja Cepanec

Izvorni znanstveni članak
Mindful parenting and behavioural problems in preschool children

Toni Maglica, Ina Reić Ercegovac, Maja Ljubetić

Izvorni znanstveni članak
The relation between executive functions and theory of mind in preschool children
Odnos izvršnih funkcija i teorije uma u predškolskoj dobi

Sanja Šimleša

Izvorni znanstveni članak
Aspects of individual resilience and family life satisfaction among adolescents: perception of adolescents from the city of Zagreb
Čimbenici individualne otpornosti i zadovoljstvo obiteljskim životom: percepcija srednjoškolaca grada Zagreba

Matea Belošević, Martina Ferić

Izvorni znanstveni članak
Living “day-by-day”: Parents' experiences during their child's active cancer treatment

Anita Džombić, Jelena Ogresta

Izvorni znanstveni članak
Results of voice self-assessment of the mainstream teachers and the teachers of students with special educational needs in elementary schools
Rezultati samoprocjene glasa nastavnika učenika bez teškoća i nastavnika učenika s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnim školama

Zdravko Kolundžić, Katarina Pavičić Dokoza, Martina Ćužić

Izvorni znanstveni članak
Oprostite, čije slobodno vrijeme?! Iskustvo slobodnog vremena obitelji djeteta s teškoćama u razvoju
Excuse me, whose leisure time?! Perceptions of family leisure amongst families with children with developmental disabilities

Ana Blažević Simić, Marija Đurašin

Izvorni znanstveni članak