Dobro došli

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (HRRI) međunarodni je časopis koji objavljuje neobjavljene izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove te druge priloge iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, logopedije, pedagogije, psihologije, lingvistike i fonetike, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite te interdisciplinarnih društvenih i humanističkih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, probira, procjene i dijagnostike te tretmana, obrazovanja i ostalih modaliteta sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s različitim razvojnim i stečenim psihofizičkim poremećajima i/ili problemima u ponašanju. Časopis je primarno usmjeren na objavljivanje suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja o: inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama i pervazivnim poremećajima; edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; komplementarnim i suportivnim art terapijama; logopedskim temama vezanima za poremećaje komunikacije, jezika, govora, glasa i gutanja; temama iz socijalne pedagogije i kriminologije vezanima za probleme u ponašanju.

| Najcitiranije (prema Scopusu)

Association between emotional intelligence and stuttering in school-age children in Kosovo

Edona Selmani, Florim Gallopeni, Ana Poposka
DOI: 10.31299/hrri.58.2.4
Datum objave: 22. prosinca 2022.

| Nadolazeći članak

What happens when there is a lack of social influence? Perceived anonymity and cyberbullying

Ivana Vrselja, Dora Lacković, Martina Lotar Rihtarić
Očekuje se u prosincu, 2023.

Trenutačno izdanje

Resilience of families with complex needs whose children manifest behavioural and emotional problems

Anja Mirosavljević, Ivana Maurović, Linda Liebenberg

Izvorni znanstveni članak
Auditory processing abilities in school-aged children in the region of Vojvodina

Marija Veletić, Sanja Ostojić-Zeljković, Mina Nikolić, Sanja Đoković

Izvorni znanstveni članak
Perceived anonymity and cyberbullying: what happens when there is a lack of social influence?

Ivana Vrselja, Dora Lacković, Martina Lotar Rihtarić

Izvorni znanstveni članak
Škola je najveći izazov i potreban je drukčiji pristup: Iskustvo školovanja osnovnoškolskih dječaka s ADHD-om iz perspektive majki

School is the biggest challenge, and a different approach is needed: The experience of schooling elementary school boys with ADHD from their mothers’ perspective

Andreja Bartolac

Izvorni znanstveni članak
“It's not just what we say or do, but how we say and do it”: a review of studies on infant-directed modifications

Ana-Marija Bohaček, Maja Cepanec

Pregledni rad
Post-stroke fatigue in young adults after ischemic stroke: a scoping review

Lenka Machálková, Lenka Mazalová, Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Daniela Bartoníčková, Daniel Šaňák, Šárka Šaňáková

Pregledni rad
Book review: Eleanor Main, Linda Denehy: Cardiorespiratory physiotherapy: adults and paediatrics

Dijana Filipović

Recenzija, prikaz
Prikaz knjige: Maja Cepanec: Rani komunikacijski razvoj

Book review: Maja Cepanec: Rani komunikacijski razvoj [Early communication development]

Jasmina Ivšac Pavliša

Recenzija, prikaz