Contact

Hrvatska revija za rehabilitacijska istrazivanja
Sveudiliste u Zagrebu<
Znanstveno – ucilisni kampus
Edukacijsko — rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel. 01 2457 500

Email: revija@erf.hr