Contact

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
Sveučilište u Zagrebu
Znanstveno – učilišni kampus
Edukacijsko — rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel. 01 2457 500

Email: revija@erf.hr