Latest issue

Odrastanje s bratom s poremećajem iz autističnog spektra: perspektiva braće i sestara
Growing up with a brother diagnosed with autism spectrum disorder: the siblings’ perspective (str. 1-12)
Silvija Hinek, Ana Tokić Milaković
Izvorni znanstveni članak

Factor structure and psychometric characteristics of the questionnaire "Coping with negative workplace behaviours" on a sample of police officers
Faktorska struktura i metrijske karakteristike upitnika "Suočavanje s negativnim ponašanjima na radnom mjestu" na uzorku policijskih službenika i službenica (str. 13-25)
Željka Radošević, Slavica Blažeka Kokorić, Maja Laklija
Izvorni znanstveni članak

Relationship between mindfulness and emotional competence in adolescents
Odnos usredotočene svjesnosti (mindfulness) i emocionalne kompetentnosti kod adolescenata (str. 26-39)
Josipa Mihić
Izvorni znanstveni članak

Grandparents of children with developmental disabilities and persons with disabilities
Bake i djedovi djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (str. 40-50)
Marko Buljevac
Pregledni rad

Age-specific characteristics of general movements in infants: a case study
Dobno specifična obilježja spontanih pokreta u dojenčeta: prikaz studije slučaja (str. 51-58)
Julija Goleš, Ana Katušić, Ines Joković Oreb
Stručni rad

Measurements of gross motor function for children with cerebral palsy
Instrumenti procjene grubih motoričkih funkcija u djece s cerebralnom paralizom (str. 59-67)
Ana Katušić, Darko Milaščević, Jasminka Gagula
Stručni rad

Prikaz knjige: Dejana Bouillet, Jelena Bićanić, Ana Ivančan, Dubravka Novosel Guszak, Alma Rovis Brandić i Marija Sitar: Socijalnopedagoški mozaik. (str. 68-70)
Vlatka Družinec
Recenzija, Prikaz

Sadržaj
Content
Kazalo

Impressum
Ostalo